Afdrukken

ALGEMENE VOORWAARDEN - VAKANTIEWERKING HERZELE

 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Vanaf 2014 plaatst het gemeentebestuur van Herzele de activiteiten van de sport- en jeugddienst tijdens de schoolvakanties onder de noemer 'vakantiewerking Herzele'. In latere instantie zullen ook activiteiten van BKO onder deze noemer worden geplaatst, met bijhorende praktische implicaties.

De organisatoren van deze gemeentelijke vakantiewerking in Herzele kan je vinden op volgende locaties in de gemeente. De verantwoordelijken zullen je met raad en daad bijstaan voor al jouw vragen.

Sportdienst Herzele

CC de Steenoven

Kerkkouter 40

9550 Herzele


053 70 73 46

sport@herzele.be


Jeugddienst Herzele

de Wattenfabriek

Solleveld 35

9550 Herzele


053 73 74 40

jeugd@herzele.be


De gemeentelijke vakantiewerking omvat alle activiteiten, georganiseerd door de Sport- en/of Jeugddienst van Herzele: sportkampen, sportdagen, activiteiten grabbelpas, speelpleinwerking, enzovoort. Het is de bedoeling dat inschrijven voor alle activiteiten van de verschillende diensten plaats kan vinden via één online gezinsaccount. Meer informatie hierover vind je op www.herzele.be en bij de verschillende diensten.

 1. INSCHRIJVING

Elke inschrijving houdt een goedkeuring in van de inschrijving- en deelnamevoorwaarden gesteld in deze algemene voorwaarden.

  • Algemene inschrijvingsvoorwaarden

Inschrijven voor de vakantiewerking in Herzele gebeurt online via TicketGang of op de jeugd- en/of sportdienst zelf. Er kan niet telefonisch of via e-mail worden ingeschreven.

Dankzij het nieuwe elektronische platform waarmee de gemeente Herzele werkt, kan je na het aanmaken van een gezinsaccount inschrijven voor alle activiteiten die de Herzeelse vakantiewerking aanbiedt. Meer informatie over de registratie en inschrijvingen zelf vind je op de sport- en jeugddienst, op www.herzele.be en in de Tettergazet

Bij het online inschrijven wordt de privacy van uw persoonsgegevens gegarandeerd:

PRIVACY

De persoonsgegevens voor de sport- en jeugdwerking van de gemeente worden verwerkt door TicketGang BVBA en zijn onderworpen aan de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer (ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens ), zoals gewijzigd door de wet van 11 december 1998 (tot omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van de persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Met betrekking tot deze personen worden de namen, voornamen, adressen, telefoon en individuele e-mailadressen in TicketGang opgeslagen samen met alle nodige informatie nuttig voor de goede werking van de inschrijvingen voor de sport- en jeugdwerking.

 1. Een gezin kan zich registreren door een account aan te maken. Met deze account kan u online inschrijven op de activiteiten van de sport- en jeugdwerking en na betaling worden de inschrijvingsbevestiging naar het opgegeven e-mailadres verzonden.
 2. Door in te loggen op uw account kunt u uw persoonlijke gegevens verifiëren en desgewenst aanpassen, online inschrijvingen bekijken en fiscale attesten bekomen.

U hebt steeds een inzage- en correctierecht. Alle vragen of opmerkingen kunt u steeds bezorgen via mail aan info@ticketgang.be of schriftelijk op het adres, TicketGang BVBA, Bieststraat 87, 3191 Boortmeerbeek, België.

  • Waarvoor inschrijven?

Via de nieuwe online inschrijvingstool 'Ticketgang' kan u inschrijven voor alle activiteiten van de vakantiewerking van de jeugd- en sportdienst van de gemeente Herzele. Een overzicht van de activiteiten vind je terug op de gemeentelijke website, in de Tettergazet (editie februari), op de Facebookpagina van de jeugd- en sportdienst en de algemene Facebookpagina van de gemeente Herzele én op de website van TicketGang (http://herzele.ticketgang.eu) waarlangs de inschrijvingen gebeuren

  • Extra inschrijvingsgegevens

Naast algemene persoonsgegevens vragen we ook dat er voor elk deelnemend kind een medische fiche wordt ingevuld, welke gedurende een heel kalenderjaar geldig blijft. Uiteraard is deze medische informatie strikt vertrouwelijk.

  • Betaling

Bij elke online inschrijving voor een activiteit is er een onmiddellijke vraag tot betaling via een beveiligde online omgeving. Het is dus niet mogelijk in te schrijven zonder te betalen en dus m.a.w.: betaald is ingeschreven, en dus zekerheid van deelname!

 1. ANNULATIE

Indien na inschrijving en betaling blijkt dat het kind niet meer kan deelnemen dient de activiteit telefonisch of via e-mail te worden geannuleerd.

Annulatie van een inschrijving is enkel mogelijk op basis van een geldig medisch attest. Elke annulatie gaat gepaard met een administratieve kost van 10% van het betaalde bedrag van de inschrijving, m.a.w.: bij een annulering op basis van een geldig medisch attest zal 90% van het betaalde bedrag worden terugbetaald.

Het onderbreken van activiteit waarvoor werd ingeschreven geeft, behalve bij ziekte of kwetsuur, GEEN recht op terugbetaling van het inschrijvingsgeld. Indien een sportkamp omwille van medische redenen toch vroegtijdig moet worden beëindigd, heeft u recht op gedeeltelijke terugbetaling, eveneens verminderd met de administratieve kost (10%), mits het voorleggen van een medisch attest.

Zonder medisch attest is dus geen (gedeeltelijke) terugbetaling van het inschrijvingsgeld mogelijk.

 1. ACTIVITEITEN

Onder de vakantiewerking in Herzele vallen (voorlopig) de activiteiten van de jeugd- en sportdienst tijdens de schoolvakanties van de Vlaamse Gemeenschap.

  • Jeugddienst

De Herzeelse jeugddienst organiseert grabbelpas activiteiten tijdens elke vakantie. In de zomervakantie is het grabbelaanbod beperkt omdat er in die periode al voldoende activiteiten zijn via de speelpleinwerking, Sportdienst en Buitenschoolse Kinderopvang. Kinderen van 5 tot 16 jaar kunnen dagelijks nieuwe activiteiten beoefenen. De kinderen worden voor de meeste activiteiten ingedeeld in twee leeftijdscategorieën (5 tot 10 jaar en 11 tot 16 jaar). Voor andere activiteiten, zoals uitstappen naar pretparken, films in de Wattenfabriek, ... is er geen leeftijdsbeperking voor de grabbelpassers.

Tijdens de paas- en zomervakantie organiseert de Jeugddienst ook speelpleinwerking Pinokio. Deze werking richt zich tot kinderen van 7 tot 14 jaar. Het speelplein vindt plaats in de gebouwen van GBS De Kersentuin (Tuinwijkstraat 2 in Herzele).

Meer info over de grabbelpas en Speelplein Pinokio vind je in de Tettergazet, op www.herzele.be, in de Herzelenaar en via de Facebookpagina van de Gemeente Herzele.

  • Sportdienst

De Herzeelse sportdienst organiseert sportdagen en sportkampen tijdens de paas- en zomervakantie. Er zijn speelsportkampen voor kinderen van 4-7 jaar en algemene/specifieke sportkampen voor kinderen tussen 8 en 16 jaar.

Meer concrete informatie over de activiteiten van zowel de jeugd- als sportdienst vind je in de Tettergazet, op de Facebookpagina's van de sport- en jeugddienst en op www.herzele.be

 1. LOCATIES

ACTIVITEIT

LOCATIE

SPORTKAMPEN PASEN

CC De Steenoven

Kerkkouter 40, 9550 Herzele

SPORTKAMPEN ZOMER

CC De Steenoven

Kerkkouter 40, 9550 Herzele

GRABBELPAS KROKUS

*

GRABBELPAS PASEN

*

SPEELPLEINWERKING PASEN

GBS De Kersentuin
Tuinwijkstraat 2, 9550 Herzele

SPEELPLEINWERKING ZOMER

GBS De Kersentuin
Tuinwijkstraat 2, 9550 Herzele

GRABBELPAS HERFST

*

GRABBELPAS KERST

*

* locatie varieert naargelang de activiteit

 1. ALGEMENE GEDRAGSCODE EN REGELS VAKANTIEWERKING

 • Kledij

Deelnemers dragen kledij die aangepast is aan de activiteit waaraan ze deelnemen én aangepast is aan de weersomstandigheden van het moment.

Het wordt aangeraden om kledij en rugzakken te markeren, zodat deze in geval van verlies sneller terug bij de eigenaar terechtkomen.

Verloren voorwerpen worden verzameld op de sport- en jeugddienst, afhankelijk van de plaats waar de activiteiten hebben plaatsgevonden. Deze verloren voorwerpen worden twee maanden bijgehouden, nadien worden ze eigendom van de gemeente Herzele.

 • Persoonlijke voorwerpen

Het wordt aangeraden om persoonlijke en kostbare voorwerpen thuis te laten. De sport- en jeugddienst kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor eventueel verlies van de persoonlijke voorwerpen.

Laatste wijziging Algemene Voorwaarden: 2014-10-20